Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Historische inzichten34000/2789/2223/1/43
Studiegids

Historische inzichten

34000/2789/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert de ingewikkelde en bewogen actualiteit vanuit een historisch inzicht begrijpen en verklaren.De politieke, sociale en economische context spelen daarbij telkens een rol.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je duidt de actualiteit aan de hand van de belangrijkste (historische) gebeurtenissen van de 19e en 20e eeuw.

Leerinhoud

Grondslagen van de Verlichting.
Liberalisme en Nationalisme doen nieuwe staten ontstaan.
Het Socialisme en de arbeidersbewegingen.
De vestiging van het Communisme.
Wereldoorlog I
Opkomst van rechts-totalitaire regimes.
De grote economische crisis vande jaren '30
Wereldoorlog II
Ontstaan en afbouw van de Koude Oorlog.+ verbanden met actuele gebeurtenissen 

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00