Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Frans 229716/2789/2223/1/81
Studiegids

Taaltraining Frans 2

29716/2789/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair en taaltraining Frans1 wordt verstevigd en  aangevuld . Spreken over en ontleden van actuele journalistieke teksten en uitzendingen is geen probleem meer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je geeft je mening in het Frans over dagdagelijkse onderwerpen op een gestructureerde manier.
Je vat de essentie samen van Franstalige teksten of uitzendingen over specifieke actuele thema's.
Je stelt eenvoudige vragen in het Frans.
Je beheerst de basisgrammatica Frans.

Leerinhoud

  • Grammaire - voor de behandelde onderwerpen zie studiewijzer digitap
  • Vocabulaire progressif niveau intermédiaire zie studiewijzer digitap
  • Inhoud en woordenschat van de behandelde artikels en luisteroefeningen  op digitap en in de syllabus.

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Opmerking: oefeningen explio
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal of schriftelijk examen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Digitale of schriftelijke toetsen grammatica en woordenschat
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Je bereidt de conversatielessen voor . Tijdens de mondelinge lessen (groepswerk presentatie onderwerp, mondelinge samenvatting en discussie over teksten ) wordt je geëvalueerd op je voorbereiding, actieve deelname en taalvaardigheid. Een lijst met de planning en verwachte voorbereiding staat op het digitaal leerplatform digitap.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Mondeling examen over de behandelde thema's tijdens de conversatielessen+ presentatie van een vrij gekozen onderwerp uit de behandelde thema's
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal of schriftelijk examen grammatica en woordenschat