Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Engels 229718/2789/2223/1/52
Studiegids

Taaltraining Engels 2

29718/2789/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Broos Gisèle
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je diept je kennis van de basisgrammatica en de basiswoordenschat verder uit. Door middel van teksten en video- en audiomateriaal raak je gaandeweg vertrouwd met de Angelsaksische berichtgeving en leer je je eigen commentaar in het Engels op correcte en genuanceerde wijze weer te geven, zowel schriftelijk als mondeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je verwoordt je mening in correct Engels.
Je neemt een interview af in het Engels.
Je vat courante Engelstalige teksten schriftelijk samen.
Je vat de essentie van Engelstalige teksten mondeling samen.

Leerinhoud

Uitbreiding van de basisgrammatica, o.a. conditional, passive, prepositions, plural of nouns.

Je leert in zelfstudie de gespecialiseerde woordenschat in je vakgebied en zet die in tijdens evaluatiemomenten.

Je vat een Engelstalig artikel correct samen en leert er een genuanceerd commentaar op te leveren, zowel schriftelijk als mondeling. Je krijgt hierop feedback van je medestudenten en leert ook uit hun aanpak van de opdrachten.

Je leert je uitspraak verder te vervolmaken.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,0020% opdrachten en actieve deelname tijdens de lessen
15% mondelinge test
Je deelname aan alle evaluatiemomenten is verplicht. Neem je niet deel aan een of meer momenten, dan kun je hiervoor en voor de schriftelijke voorbereiding ervan geen score behalen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Indien je in eerste zittijd geslaagd was voor de permanente evaluatie, dan behoud je de punten voor permanente evaluatie in tweede zittijd.

Was je in eerste zittijd niet geslaagd voor permanente evaluatie, dan krijg je vervangende schriftelijke en mondelinge taken en legt op basis daarvan ook een mondeling en schriftelijk examen af. Via Digitap worden de nieuwe taken ter voorbereiding van de toetsen bekendgemaakt.