Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Economische topics29724/2789/2223/1/62
Studiegids

Economische topics

29724/2789/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest ingrijpende kracht in de moderne samenleving moet een stuk doorzichtiger worden voor jou. (Kranten)artikels met economische inslag klinken niet langer vreemd en je doorziet vanaf nu de economisch-maatschappelijke verschijnselen, zowel nationaal als internationaal. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie waarbij het gedrag van consumenten en ondernemers bepalend is voor de prijsvorming. De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden verduidelijkt aan de hand van de economische kringloop. Hier zie je niet alleen hoe goederen en diensten hun weg vinden naar de koper maar vooral hoe geld circuleert onder vorm van inkomen, belastingen, kredieten, schulden aan het buitenland enz. Speciale aandacht gaat uit naar economische topics zoals werkloosheid, de loononderhandelingen en indexering, de vergrijzing, de economische en financiële crisis, de rol van de ECB en de eurozone, inflatie en deflatie, de geld- en vermogensmarkt, monetair beleid, begrotings- en milieubeleid. Je redeneringsvermogen en kritische denkvermogen zijn belangrijk. Het gebruik van grafieken, tabellen en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die geïntegreerd worden in de lessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je hanteert correct de begrippen en wetten van de micro- en macro-economie.
Je past de economische principes toe op actuele gebeurtenissen.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Consumentengedrag : invloed van prijs- en loonontwikkelingen, het bestedings- en spaargedrag in België, de consumptieprijsindex.
 • Producentengedrag: de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, winstmaximalisatie, breakevenomzet 
 • De prijsvorming : wet van vraag en aanbod, de verschillende marktvormen.
 • Evolutie van de Belgische economie in Europees perspectief en het nationaal inkomen (bbp); macro-economische gegevens van de Belgische economie. De huidige economische toestand in België, Europa en wereldwijd.
 • De werkgelegenheid : de arbeidsmarkt, werkloosheid, loononderhandelingen en concurrentievermogen.
 • Geld, monetair beleid en inflatie : de eurozone, inflatie- en deflatiegevaar. Huidige begrotingsbeleid.
 • Het internationale betalingsverkeer : de wisselmarkt, wisselkoersen, de EMU : de bankenunie, de economische unie en de begrotingsunie. Oorzaken, gevolgen en bestrijding van de financiële en economische crisis.
 • Conjunctuur, economische groei en milieubeleid.
 • De rol van de overheid in de economie

Studiematerialen (lijst)

Slides JOUVerplicht
video-en/of audiomateriaalVerplicht
Economie Vandaag (nieuwste versie)Verplicht
 • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen - Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen (oefeningen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen - Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen (oefeningen)