Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Journalistiek Frans34003/2789/2223/1/48
Studiegids

Journalistiek Frans

34003/2789/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven, Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Project A travers les frontières OF geslaagd of getolereerd voor Project A travers les frontières).

Korte omschrijving

Het Frans geeft steeds meer van zijn geheimen prijs. Je kijkt naar tv, luistert naar de radio, leest Franstalige kranten. En daar blijft het niet bij. Je begrijpt en bespreekt Franse berichten. En je kan Franse artikels vlot samenvatten. Zo kan je in alle beroepssituaties communiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je leest en begrijpt langere Franse teksten over thema's zoals politiek, economie en media. Je vat de inhoud van uitzendingen of teksten mondeling samen en je neemt deel aan debat over een vertrouwd onderwerp. Je contacteert iemand telefonisch of via mail . Je stelt grammaticaal correcte vragen bij een interview over een alledaags onderwerp.
Je leest en begrijpt langere Franse teksten over thema's zoals politiek, economie et media.
Je vat de inhoud van uitzendingen of teksten mondeling samen en je neemt deel aan debat over een vertrouwd onderwerp.
Je contacteert iemand telefonisch of via mail in het Frans.
Je stelt grammaticaal correcte vragen bij een interview.

Leerinhoud

 • Grammaire : leerstof 1e jaar + l'interview +les connecteurs (uitbreiding)+ erreurs courantes (uitbreiding)
 •  Nuttige acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen
 • Inhoud en woordenschat van  actuele artikels en uitzendingen over de actualiteit, politiek en media uit de Franstalige pers.
 • Persoonlijke research ter voorbereiding van de conversatielessen
 • Het schrijven van een mail.
 • Het telefoongesprek.
 • Vocabulaire progressif: niveau intermédiaire (zie studiewijzer digitap)

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Erreurs courantesVerplicht€ 20,00
 • Auteur: Cornu et al
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
 • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk of digitaal examen over de behandelde leerstof ( zoals veelgebruikte formules bij mail en telefoongesprek, thematische woordenschat , correct stellen van vragen, erreurs courantes en veelgebruikte acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen.)Zie ook studiewijzer op digitap
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Mondeling examen in examenperiode januari over de opgelegde lectuur en en luisteroefeningen. Je kan de teksten op een gestructureerde manier samenvatten en je eigen mening geven.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Je bereidt de opdrachten voor de lessen voor en houdt de voorbereidingen bij Een planning over de inhoud en de voorbereiding staat op het digitaal leerplatform "digitap.ap.be". Tijdens de conversatielessen en mondelinge oefeningen (debatten, telefoongesprekken)wordt je geëvalueerd voor je voorbereiding, actieve deelname en taalvaardigheid tijdens de les.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk of digitaal examen over de behandelde leerstof ( veelgebruikte formules bij mail en telefoongesprek, thematische woordenschat , correct stellen van vragen, erreurs courantes en veelgebruikte acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen.)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen over de opgelegde lectuur, de luisteroefeningen en de actuele teksten over de behandelde thema's tijdens het jaar.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.