Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Medialandschap27024/2789/2223/1/24
Studiegids

Medialandschap

27024/2789/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Leemans Hilde, Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Medialandschap 1 OF geslaagd of getolereerd voor Project Mediabad) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

We behandelen de verschillende media: gedrukte media, audiovisuele media, digitale media, zowel feitelijk als beleidsmatig. Je verwerft inzicht in een snel evoluerende sector.

Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en volgt ze zelf op. Je geeft hierover (in groep) een presentatie. 

De lessen over het medialandschap in Wallonië worden gegeven in het Frans.

Zie ook studiewijzer op Digitap.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je licht de nationale (Vlaamse en Waalse) klassieke en digitale media toe en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Leerinhoud

We behandelen de verschillende media: gedrukte media, audiovisuele media, digitale media, zowel feitelijk als beleidsmatig. Je verwerft inzicht in een snel evoluerende sector. Je kan de grote Belgische mediagroepen en hun media benoemen en toelichten. 

Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en volgt deze zelf op. Je bespreekt de nieuwste trends binnen het medialandschap in binnen- en buitenland.Je analyseert het media-nieuws in het binnen- en buitenland en kadert dit met de nodige feiten en achtergrond. Je geeft hierover (in groep) een presentatie. 

De lessen over het medialandschap in Wallonië worden gegeven in het Frans.

Meer info hierover in de studiewijzer op Digitap.

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Cursus SyllabusVerplicht
BlogVerplicht
Online materiaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
  • Opmerking: Je gaat gedurende twee weken de media-actualiteit intensief volgen.
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Kennis wordt getoetst aan de hand van een digitaal examen.
AcademiejaarProjectopdracht25,00Het is de bedoeling dat je ook de media-actualiteit volgt. Je gaat gedurende twee weken zeer intensief de media-actualiteit volgen en je informeert hierover je medestudenten door middel van een presentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Kennis wordt getoetst aan de hand van een digitaal examen.