Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Sociologie27026/2789/2223/1/92
Studiegids

Sociologie

27026/2789/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Loos Herman
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Sociologie is het studiedomein van de samenleving in al haar geledingen. De verbinding met het beroep van journalist wordt gemaakt via het begrip van de sociologische verbeeldingskracht: het vermogen om structurele fenomenen aan te kaarten via individuele verhalen en om deze persoonlijke verhalen te begrijpen binnen een structurele context. Zo wordt de sociologie een wapen om verhalen beter en diepgaander te vertellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je herkent maatschappelijke gebeurtenissen en evoluties en je maakt een inschatting van hun impact op de actuele mens en samenleving.

Leerinhoud

Sociologie is het studiedomein van de samenleving in al haar geledingen. In deze cursus wordt aan de hand van centrale begrippen en theorieën uitgelegd hoe de geordende samenleving tot stand komt. Achtereenvolgens komen aan bod:

  • Inleiding op studie-object en werkwijze van de sociologie
  • Cultuur
  • Culturele verscheidenheid
  • Socialisatie en sociale controle
  • Deviantie
  • Sociale interactie
  • Groeperingen
  • Sociale stratificatie

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit multiple choice met giscorrectie