Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Recht en deontologie6183/2789/2223/1/15
Studiegids

Recht en deontologie

6183/2789/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pype Lynn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Persvrijheid zonder grenzen? Ook als journalist ben je gebonden aan allerlei wetten en morele regels. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar in iemands privé-leven gaan snuffelen. Maar anderzijds word je wel wettelijk beschermd. In deze cursus onderzoek je de grenzen van wat juridisch en deontologisch kan en niet kan. Je leert concepten zoals auteursrecht, de bescherming van journalistiek brongeheim, recht op afbeelding, en meer op een concrete manier te gebruiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je beschrijft de juridische en deontologische codes binnen het beroep.
Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je beschrijft de werking van justitie en recht in Belgiƫ.

Leerinhoud

Wie is journalist?
De grondwettelijke vrijheden van meningsuiting, van pers en het recht op informatie.
Grenzen aan de persvrijheid: bepalingen uit het strafrecht
Het recht van antwoord / het recht op repliek
Het recht op privacy
Werken als journalist ?beroepsjournalist / journalist van beroep
het bronnengeheim
de deontologische codes
De journalist als auteur: het auteursrecht

Definitie, bronnen en indeling van het recht
Werking van het gerecht
De belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Het examen bestaat uit multiple choice met verhoogde cesuur.
AcademiejaarProjectopdracht25,00Je bereidt een case voor die behandeld wordt en de les en waarop je gequoteerd wordt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit multiple choice met verhoogde cesuur.