Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 3: Audio34005/2789/2223/1/19
Studiegids

Redactie 3: Audio

34005/2789/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Audio
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2 : Slow journalism solo EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Slow journalism coop) EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN ((simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Audio OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Audio))).

Korte omschrijving

Je verfijnt je schrijfvaardigheden, specifiek voor audio.

Je denkt in geluiden en luistert ook over de (taal)grenzen heen.

Je maakt met je redactie uitzendingen met journalistieke insteek voor de campusradio. Je verwoordt je onderwerp, aangepast aan het medium radio en aangepast aan je doelgroep. Je presenteert, brengt nieuws met quotes, je monteert vox pops, informatieve en eventueel sfeerreportages en je interviewt een deskundige in de studio en / of een andere deskundige telefonisch. Dat alles natuurlijk in correct Nederlands. En misschien werk je aan producten voor externe opdrachtgevers. Zoals in de andere keuzetrajecten leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, onder tijdsdruk, is een conditio sine qua non.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt in opdracht van derden zelfstandig een uitzendbaar radio product (thema uitzending).

Leerinhoud

Schrijven van nieuwsbulletins voor radio

Schrijven van teksten voor presentatie/interviews voor radio, podcast
Afnemen van studio-interview
Afnemen van telefonisch interview
Sfeerreportage: opbouw, uitwerking en montage.
Schrijven van intro (en outro) voor (sfeer)reportage.

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
De meeste mensen deugenVerplicht
Schrijven voor radio en tvVerplicht
  • Auteur: Patrick pelgrims

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context20,00Permanente evaluatie tijdens de lesweken
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Examen "Journalistieke radioshow"
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Aan het begin van de tweede zittijd lever je de opdrachten in die je hebt gekregen van de lector voor Audio.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.