Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 3: Tekst34007/2789/2223/1/87
Studiegids

Redactie 3: Tekst

34007/2789/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Tekst en beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2 : Slow journalism solo EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Slow journalism coop) EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Tekst en beeld)).

Korte omschrijving

Tijd voor het grote werk. Je gaat op zoek naar onderwerpen voor beklijvende reportages, diepgaande achtergrondartikels en met argumenten onderbouwde opinieteksten. Daartoe zal je steevast de deur uit moeten. Intussen blijf je werken aan een rijke taal door een kritische confrontatie met je eigen teksten.

Je werkt met een kleine redactie aan twee opeenvolgende nummers van een magazine waarvan je de focus en doelgroep zelf kiest: politiek, cultuur, wetenschap, sport, ...

Intussen verzorg je de maandelijkse uitgave van Den Triangel, de buurtkrant die op vierduizend exemplaren in de omgeving van de Artesis Plantijn Hogeschool verspreid wordt. Je brengt nieuws dat iedereen die in de wijk woont of werkt, kan interesseren, je voelt de politiek verantwoordelijken aan de tand over beslissingen die de buurt aanbelangen, je praat met buurtbewoners over zaken die in de buurt gebeuren, je geeft de rubrieken van Den Triangel elke maand een boeiende invulling, enz.

Uiteraard verzorg je ook de lay-out van de krant, je maakt foto's die je verhalen kracht bijzetten, je zorgt voor spannende koppen en verhelderende bijschriften bij de foto's, kortom, je maakt van Den Triangel een fijne krant.

Je zorgt mee voor stukken op www.dentriangel.be en je onderhoudt de nieuwsstroom op het Twitter-account (#DenTriangel) en de Facebook-pagina (Den Triangel). Je bouwt mee aan de site om er een attractief en spannend medium van te maken.

Binnen de lessen Redactie bereid je in het kader van 'Project 5 Reporting Europe' de verslaggeving van de internationale uitstap naar Straatsburg voor, en ter plekke interview je, werk je aan reportages,...

Je voert een factcheck uit, eventueel in een internationale context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt professionele publiceerbare producten in correct Nederlands.
Je maakt in een redactiegroep meerdere edities van een buurtkrant.

Leerinhoud

Productie van reportages.

Productie van achtergrondverhalen/dossiers.

Productie van nieuwsverslagen.

Productie van opiniestukken.

Uitwerking van een nummer van een magazine.

Verder uitdiepen en bijsturen van het format van buurtkrant Den Triangel, zowel de krant, de site als de sociale media.

In een internationale context interviewen, op reportage gaan, factchecks uitvoeren, ...

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
De meeste mensen deugenVerplicht
Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren26,00 uren
Werkplekleren en/of stage26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Permanent tijdens de lesweken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student krijgt een opdracht op het inzagemoment en werkt daaraan tijdens de zomermaanden.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.