Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Persfotografie34012/2789/2223/1/63
Studiegids

Persfotografie

34012/2789/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mermans Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Persfotografie is een creatieve cursus waarbij je, via een reeks individuele fotografie opdrachten, je skills in reportagefotografie, portretfotografie en storytelling op een professioneel niveau tilt. De nadruk ligt op het journalistieke verhaal, de compositie en de esthetiek van je beelden, de samenhang tussen de foto's, de belichting (aanwezig en toegevoegd licht) en een uitgebreide toepassing van fotografische technieken. Je beelden werk je professioneel af via Adobe Photoshop en Lightroom.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je past de technische en vormelijke specificaties van de reportagefotografie en portretfotografie vlot en creatief toe i.f.v. het doel en de doelgroep.
Je fotografeert met doorgedreven aandacht voor de compositie.
Je fotografeert met aanwezig en toegevoegd licht.
Je gebruikt Adobe Photoshop en Lightroom om je foto’s te optimaliseren.

Leerinhoud

Dit vak is een creatief vak waarbij je via een hele reeks fotografie opdrachten leert hoe je een journalistiek verhaal brengt. Je gaat professionele DSLR technieken toepassen en je streeft naar professioneel ogende portret- en reportagefotografie. De permanente feedback op eigen en bestaande foto's helpen je om nog meer inzicht te krijgen in de typische aspecten van elke fotografievorm en in de overall compositie en esthetiek van je beelden. Via toegepaste opdrachten verwerf je ook meer inzicht in bestaand en toegevoegd licht. Zo fotografeer je onder andere in de fotostudio. Professionele tips & tricks mbt Photoshop en Lightroom moeten je helpen de afwerking van je fotografie op een professioneel niveau te tillen. Je werkt aan je digitaal portfolio op Instagram.

Studiematerialen (lijst)

Presentatie: 'Techniek van de fotografie'Verplicht
Eigen nota'sVerplicht
Photoshop (online tutorials)Verplicht

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap. Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen. Bij meer dan 3 afwezigheden krijg je een nul op dit onderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.