Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Content Marketing27056/2789/2223/1/45
Studiegids

Content Marketing

27056/2789/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gils Chris
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je kent al de kracht van een goed verhaal, van een uitgekiend dossier, van een pakkende achtergrondreportage, van een sprankelend interview. In de nieuwe media-context zijn het niet alleen meer de erkende media-spelers die deze content produceren. Steeds meer bedrijven, merken, overheden en instanties zetten editorial content in als communcatie tool. Content die consumenten inspireert, informeert, en entertaint .
Brands worden zelf mediaspeler en creëren compelling content stories .
Denk maar aan LEGO met de LEGO movie; Redbull met zijn fullscale Redbull TV- kanaal; Albert Hein met het AllerHande magazine.
Inleiding tot Content Marketing laat je kennismaken met deze nieuwe media discipline.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je benoemt de principes die geldig zijn binnen content marketing.
Je beschrijft de belangrijkste spelers in de content marketing industrie.
Je past de technieken van de content marketing industrie correct toe.

Leerinhoud

In het vak 'introductie tot content marketing’ geven we meer duiding en achtergrond
over deze nieuwe discipline die zich op het kruispunt van
journalistiek, advertising en communicatie bevindt.
We geven daarbij antwoord op volgende vragen:
• Wat wordt verstaan onder content marketing??
• Hoe verklaren we de opkomst van content marketing?
• Wie zijn de belangrijkste spelers?
• Wie werkt in content marketing
• Hoe werkt content marketing?
Vanuit het inzicht in de situering van content marketing, gaan we over tot het de praktijk van het vak.
We vertrekken zoveel mogelijk vanuit concrete actuele cases waar we praktische tools en
denkkaders aan toevoegen.
Zo verwerven studenten zowel inzicht als vaardigheden in content marketing.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Situering van content marketing in de context van media, marketing & advertising 
• De  meest spraakmakende & award-winning internationale cases
(print – digitaal – audiovisueel)
• Content marketing in België: wie zijn de spelers?
• De  meest spraakmakende & award winning cases in België
(print – digitaal – audiovisueel)
• Hoe schrijf je een succesvolle content marketing strategie?
• Hoe produceer je content in een content marketing context?
• Welke zijn de belangrijkste drivers van content in een content marketing verhaal?
• Hoe maak je een editorial content plan?
• Hoe gaat een pitch in zijn werk? Hoe kun je pitches winnen? 

Studiematerialen (lijst)

Praktische oefeningenVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen: Aan de slag met content marketingVerplicht
 • Auteur: Aart Lensink

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De eindscore wordt verdeeld over product- en procesevaluatie.
Bij 3 afwezigheden heb je 0 voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Uitsluitend productevaluatie. De precieze opdracht wordt vastgelegd na de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.