Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ZAP27061/2789/2223/1/21
Studiegids

ZAP

27061/2789/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Zelfstandig Aangemaakt Profiel.

De studenten kunnen zich vanaf het tweede jaar profileren binnen een ZAP. Het gaat om 3 credits die studenten verdienen door te kiezen voor activiteiten in journalistiek en /of pedagogisch verantwoorde domeinen.

Voorbeelden: - meewerken aan externe opdrachten, peer teaching en tutoring, zetelen in participatieraden, deelname aan journalistieke wedstrijden, instappen in internationale projecten,...

Concreet: er zijn 3 credits te behalen gespreid over 4 semesters in 2 en 3 Journalistiek.3 credits staat voor 78 uren werk.

Elke student werkt aan de credits na het volledig of gedeeltelijk beëindigen van het eerste jaar, maar verdient ze pas in de eerste zittijd van 3 Journalistiek.

Men moet de credits niet in één keer verdienen. Je kan het pakket opdelen in verschillende pakketten van 13 uren.In totaal bewijs je minimum 78 uur aan de hand van een portfolio. Daarin zit , per opdracht, een bewijsdocument van het aantal gepresteerde uren, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, een zelfevaluatie en bewijsstukken.

Zie ook infobrochure op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je profileert jezelf als leergierig professional door zelfstandig op zoek te gaan naar situaties en kansen om je competenties te verbreden en te verrijken.

Leerinhoud

De leerinhouden zijn afhankelijk van de opdracht.

Studiematerialen (lijst)

Digitaal loketVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Je levert een portfolio in met een bewijsdocument, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever(s), een zelfevaluatie en bewijsstukken van de gemaakte opdrachten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Je levert een portfolio in met een bewijsdocument, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever(s), een zelfevaluatie en bewijsstukken van de gemaakte opdrachten.