Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Stage27062/2789/2223/1/55
Studiegids

Stage

27062/2789/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage
    • Keuzepakket Stage VP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Bachelorproef: Portfolio OF geslaagd of getolereerd voor Bachelorproef: Portfolio).

Korte omschrijving

In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld.
Een stage houdt in dat je twee maanden (40 werkdagen) stage loopt.

Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties.

Je kiest voor een stageplaats in functie van je gekozen journalistieke traject of je kan gaan voor een crossmediale benadering.

- De studenten tekst en beeld kunnen o.a. terecht bij Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Knack, Feeling, Eos en vele andere periodieke bladen: zie infofiches op Digitap.

- De studenten die specifiek een online stage willen doen, kunnen o.a. terecht bij de online-redacties van kranten en weekbladen, maar ook bij digitale redacties zoals Newsmonkey, ... : zie infofiches op Digitap.

- De studenten audio kunnen o.a. terecht bij VRT-redacties waaronder MNM, Radio 2, bij dpg-redacties waaronder Q-Music, ... en bij regionale en lokale redacties: zie infofiches op Digitap. 

- De studenten video kunnen o.a. terecht bij VRT-redacties, dpg-redacties en regionale televisie zoals ATV, RTV en TV-Limburg, ... zie fiches op Digitap. 


De stageperiode voor een stage bedraagt 40 werkdagen en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie (januari - april) ofwel in de periode TIJDENS en NA de paasvakantie (april - juni).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je reflecteert kritisch over de rol van de journalistiek en je eigen rol daarbinnen.
Je respecteert de deontologische code voor journalisten.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je analyseert niet-vertrouwde problemen en initieert effectieve oplossingen.
Je schat de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties correct in.

Leerinhoud

Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Je bent gedurende 8 weken op stage en schrijft nadien een stagereflectie. 

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage312,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00- Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. De bundel is na de stage-infosessie beschikbaar op Digitap.
- De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op Digitap en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.
- De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de hogeschoolbegeleider en de stagementor in samenspraak. Zij evalueren op basis van de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.

AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00Meer info zie infobundel stagestudenten Journalistiek op Digitap