Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Psychologie27014/2789/2223/1/72
Studiegids

Psychologie

27014/2789/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spittaels Olaf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus staan we stil bij de vraag wat de psychologie bestudeert en we bekijken het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject met een andere bril, legt andere klemtonen en gebruikt andere vormen van psychotherapie. We kaarten actuele maatschappelijke thema's aan (diagnostiek, medicatiegebruik, geluk, agressie, ... ) en benaderen deze vanuit diverse kijkkaders. Doorheen de lessen is er ruimte tot verdieping en kritische reflectie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je kadert gedrag uit de actualiteit vanuit verschillende psychologische scholen. .
Je benoemt de hedendaagse tendensen in de psychologie.

Leerinhoud

  • Psychologie als studie van normaal gedrag
  • De black box van het behaviorisme
  • De white box van de cognitieve psychologie
  • De psychoanalytische theorieën en therapie
  • De diagnostiek van de bio-psychologie
  • Medicatie of psychotherapie?
  • Humanistische psychologie en oplossingsgericht denken
  • Systeemdenken en de communicatieaxioma's van Watslawick
  • Maatschappelijke thema's met een psychologische bril bekeken (psychiatrie, medicatie, geluk, agressie, ...)

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht
PowerpointVerplicht
CursusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen