Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Researchtechnieken29728/2789/2223/1/04
Studiegids

Researchtechnieken

29728/2789/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Greef Rit, Elsen Greet, Marain Frederik, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

ALGEMEEN:

Elke goede journalistiek begint met grondige en kritische research. We leven in een wereld waarin we steeds meer worden overstelpt met informatie, van waardevolle bronnen tot fake news, maar waarin ook het grote publiek veel gemakkelijker dan vroeger toegang heeft tot bronnen die vroeger voorbehouden waren voor journalisten. Daarom is het des te belangrijker dat een journalist een professionele kei is in research.

In dit opleidingsonderdeel bekijken we journalistieke research vanuit drie invalshoeken.  BRONNEN:

Je leert je weg te vinden binnen het enorm grote aanbod aan informatie: waar zoek je wat, en hoe leer je deze bronnen kritisch hanteren?
Als student journalistiek leer je ook om permanent het nieuws en de actualiteit te volgen.Research (Computer Assisted Research):

Je leert kritisch en productief researchen op het internet. Je leert Google geavanceerd te gebruiken, maar maakt ook kennis met andere zoekmachines en -tools. Je leert hoe je de resultaten van je internet research kan bijhouden en ordenen. Je leert social media te gebruiken als journalistieke research tool.

Je leest "Feitenkennis" van Hans Rosling en kent daar de belangrijkste feiten en conclusies uit.


CIJFERS en EXCEL:

Onder meer dankzij het internet heeft de journalist gemakkelijke toegang tot databanken, die vaak de vorm aannemen van cijferreeksen. Cijfers en gestructureerde data zijn ook een bijzonder waardevolle en nog onderbenutte bron van spannende journalistieke verhalen. Daarom is het belangrijk dat de student journalistiek leert omgaan met cijfers, er kritisch naar leert kijken en er basismanipulaties op leert uitvoeren. Logisch dus dat je de basis van Excel en van statistiek onder de knie hebt. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je analyseert cijferreeksen met een basiskennis van Excel en statistiek.
Je selecteert volgens de trechtermethode gepaste informatie uit bronnen en verwerkt deze in een onderzoekspaper.
Je hanteert een geschikte zoekstrategie op internet.
Je beschrijft de basisprincipes van zoekmachine-optimalisatie.
Je benoemt en gebruikt de relevante vindplaatsen voor sociaal-economische en demografische cijfers.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je trekt de juiste conclusies uit cijfermatige gegevens.
Je schat de betrouwbaarheid van bronnen in selecteert zinvolle informatie.
Je gaat kritisch en correct om met economische en demografische cijfers over armoede, levensverwachting, klimaat, ...

Leerinhoud

BRONNEN 25%
Bronnen ( soorten,opzoeken,selecteren)
Regels van bronvermelding =APA-referentiestijl
Regels voor het schrijven van een academische paper

RESEARCH 25%
Inzicht in werking van zoekmachines
Geavanceerd zoeken met Google
Andere zoekmachines en zoekstrategieën dan Google
Internetzoekresultaten bijhouden en organiseren, individueel en in groep
Sociale media als journalistieke research-tool
Kritisch omgaan met zoekresultaten: de gevaren van de "filter bubble"
Basisbeginselen van zoekmachineoptimalisatie

Inhoud van "Feitenkennis" (Hans Rosling)


CIJFERS en EXCEL 50%
Basis Excel:
gegevens invoeren, wijzigen
map bewaren, ophalen, wijzigen
met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren
relatieve, gemengde en absolute celadressen
formules kopiëren
selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren
cellen wissen, verwijderen, toevoegen
cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling
cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;

grafieken aanmaken, wijzigen

Basis statistiek met Excel:
met percentages werken
inleiding beschrijvende statistiek
centrum- en spreidingsmaten bij niet gegroepeerde gegevens
centrum- en spreidingsmaten bij gegroepeerde gegevens
correlatie en normale verdeling

Database met Excel: inleiding, sorteren, (geavanceerd) filteren, db-functies

Draaitabellen aanmaken, wijzigen

 

Studiematerialen (lijst)

Instructiefilmpjes EMIVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
SyllabusVerplicht
FeitenkennisVerplicht
 • Auteur: Hans Rosling
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  Onderwijsorganisatie

  Examentijd
  Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Semester
  Werkvormen
  Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Duur: Academiejaar
  Practicum en/of oefeningen55,00 uren
  Vormen van groepsleren
  Werkplekleren en/of stage
  Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

  Toetsing (lijst)

  Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
  MomentVorm%Opmerking
  AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks12,50Research: schriftelijke toets
  AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00CIJFERS en EXCEL: Openboek digitaal examen (60') in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.
  AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks12,50Research: opdrachten worden tijdens de lessen gegeven
  AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00De paper voor het gedeelte bronnen wordt beoordeeld op vorm en inhoud.

  Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
  MomentVorm%Opmerking
  Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Research: examen
  Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00CIJFERS en EXCEL: Openboek digitaal examen (60') in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.
  Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00De paper voor bronnen wordt beoordeeld op inhoud en vorm.

  Toetsing (tekst)

  Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
  Bronnen/APA 25%
  Cijfers 50%
  Research 25%

  Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
  Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.