Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Intercultural communication13855/2789/2223/1/30
Studiegids

Intercultural communication

13855/2789/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de communicatie als Intercultural communication-Mobility 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

This course is about intercultural differences and you experiencing them. The heart of the course is an intercultural experience in any setting. In relation to this experience you check your knowledge about the topics of the course. The main focus of this course is the importance of intercultural competence.
Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered: demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence. The assignments will reflect on your experience which will have broadened your horizon and intercultural skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en heb een grensoverschreidende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je gaat gepast om met interculturele verschillen tijdens een buitenlandse ervaring.

Leerinhoud

The heart of the course is the intercultural experience in different settings. In relation to this experience you check your knowledge about the following topics of the course:

 • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
 • communication models
 • dimensions of culture
 • communication and culture
 • intercultural competences

The assignments will reflect on your intercultural experience.  This will broaden your cultural horizons and improve your intercultural communication skills.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen lectuur: Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.Verplicht
Aanbevolen lectuur: Pearson and Oetzel (2010), Intercultural communication, A layered approach, 400p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Chaney, Martin (2014), Intercultural business communication, 6 th edition, 320p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Harvey Allard (2014), Understanding and managing diversity, 432p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Intercultural sensitivity. From denial to intercultural competenceVerplicht
 • Auteur: Nunez C.
Aanbevolen literatuur: J.W. Neuliep (2015), Intercultural Communication, a contextual approach, 501p.Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Multiple individual tasksEvaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Multiple individual tasks

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.