Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Layout29926/2789/2223/1/43
Studiegids

Layout

29926/2789/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Minnebo Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben .

Korte omschrijving

Steeds meer media worden vandaag on-demand geconsumeerd, en het zijn de lettertjes eromheen die bepalen welk verhaal een kans krijgt, en welk verhaal niet. Dat geldt voor filmpjes, podcasts, sollicitatie-e-mails naar je droomwerkgever. Of dat verhaal in de highlights van je Instagram. Met dit opleidingsonderdeel leer je je woorden zo plannen en vormgeven, dat een lezer niet anders kán dan nieuwsgierig verder lezen. We leren stap voor stap: beelden kiezen en manipuleren, interactieve datavisualisaties maken, we tekenen onze eigen illustraties, en leren denken als een
ontwerper. Kortom, alle visuele trucjes en principes, waar een jonge journalist vandaag het verschil mee maakt. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je geeft geschreven content gericht vorm met de programma's Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop.
Je maakt een functionele, leesbare en aantrekkelijke lay-out, die samenhangt met de inhoud en die is afgestemd op de doelgroep.

Leerinhoud

Basisbeginselen van grafisch ontwerpen in een editoriale context.

Werken met Adobe InDesign, Canva, beeldendatabanken, en (in beperkte mate) Photoshop & Illustrator.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Je krijgt een vervangende opdracht. Zie Digitap voor details.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Je krijgt een examen waarmee je kennis van de programma's Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop worden getoetst. Zie Digitap voor details.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.