Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Stage XL30740/2789/2223/1/74
Studiegids

Stage XL

30740/2789/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Anders bepaald, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef: Portfolio.

Korte omschrijving

In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld.

De stageperiode voor stage XL bedraagt 16-17 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

De stageperiode XL is voorbehouden voor stages in het buitenland.

Een stage XL sluit aan bij je gekozen journalistieke traject.

Het stagerapport en het digitaal portfolio vervolledigen je programma van dat semester. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je reflecteert kritisch over de rol van de journalistiek en je eigen rol daarbinnen.
Je respecteert de deontologische code voor journalisten.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je analyseert niet-vertrouwde problemen en initieert effectieve oplossingen.
Je schat de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties correct in.

Leerinhoud

Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Je bent gedurende 16 weken op buitenlandse stage. Na afloop schrijf je een stagereflectie. 

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage624,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00- Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. De infobundel is na de stage-infosessie beschikbaar op Digitap.
- De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op Digitap en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.
- De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de hogeschoolbegeleider en stagementor in samenspraak.
Zij evalueren op basis van de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00Meer info zie infobundel stagestudenten Journalistiek op Digitap