Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Public affairs13854/2789/2223/1/93
Studiegids

Public affairs

13854/2789/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de communicatie als Public affairs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hye Dirk
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

This course focuses on the essence of Public Relations: retaining good relations with crucial target groups such as action groups, governmental institutions and the close envinronment in which corporations and organizations operate. Quite often this includes capitalizing on public opinion and maintaining a good relationship with the press. This course also analyzes the working of the European decision-making process in order to understand how decisions can be influenced. The course includes typical lobbying techniques and strategies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je licht toe hoe een departement public affairs of publicaffairsagentschap werkt om de organisatiebelangen te verdedigen.
Je maakt een inschatting of een wetsvoorstel al dan niet kans maakt om te worden omgezet in een wet.
Je werkt een stakeholderanalyse uit.
Je verklaart de grote invloed van politieke instellingen (zowel lokaal als Europees) op bedrijven, belangengroepen en non-profitorganisaties.
Je benadert politieke besluitvormers op gepaste wijze.

Leerinhoud

The first part of this course focuses on the relationship of an organization with its environment. The role of public opinion, action groups and the press are emphasized.
The second part of the course focuses on lobbying techniques and strategies that help to approach and to influence political and governmental decision-makers. Basic knowledge of the decision-making process of the European Union will be presented during the course.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Syllabus: Public Affairs: Community and Government RelationsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Written exam based on the knowledge of syllabus, powerpointslides, guest lectures and newswatching
AcademiejaarProjectopdracht40,00Group assignment in which a legislative proposal is analyzed and presented. The purpose of the assignment is to analyze the probability of a proposal becoming law by presenting the viewpoints of political parties and interest groups.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00The scores of the partial exams (60% written exam and 40% group assignment) are counted up in the first exam period. If you have a total score of less than 50% you should redo your written exam when you did not obtain a minimum of 50% for this written exam in the first exam period. If you obtained a minimum of 50% for the written exam in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period and added to the score of your individual paper.
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00The scores of the partial exams (60% written exam and 40% group assignment) are counted up in the first exam period. If you have a total score of less than 50% an individual paper needs to be realized when you did not obtain a minimum of 50% for the group assignment in the first exam period. If you obtained a minimum of 50% for the group assignment in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period and added to your partial score obtained for the written exam.