Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
European Media27058/2789/2223/1/16
Studiegids

European Media

27058/2789/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

This course offers a global overview of the media landscape and the policymaking in this area within the European Union.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je beschrijft de grote lijnen van het mediabeleid binnen de Europese Unie en de voornaamste Europese mediaconglomeraten.
Je formuleert aanbevelingen voor media- en communicatiebedrijven op basis van een analyse van het medialandschap van een individuele Europese lidstaat.

Leerinhoud

Media landscapes within the European Union and its individual member states
The evolution of European Media Policy
Issues in developing European Media Policy
European media legislation: Directives and initiatives taken so far

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
Aanbevolen :European media studiesVerplicht
  • Auteur: Williams K.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Oral exam
AcademiejaarProjectopdracht40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks20,00Presentation in which you present the media landscape of a EU member state
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Oral Exam - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00Presentation - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit