Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Music, art & entertainment26791/2789/2223/1/56
Studiegids

Music, art & entertainment

26791/2789/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Martens Kristoff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je beschrijft wat nodig is om succesvol een product in de culturele en entertainment sector op de markt te brengen.
Je omschrijft de impact die culturele producten hebben op onze samenleving.

Leerinhoud

Kunst: identiteit, waarde, belang en grenzen.

Film: geschiedenis, propaganda, documentaire, blockbusters en religieuze films.

Videogames: geschiedenis, commercialisering, belang en culturele invloed.

Muziek: de evolutie van de muziekindustrie, commerciële strategieën en auteursrecht.


Naast deze onderwerpen zal de leerstof op het einde van semester één aangevuld worden met drie papers die tijdens het academiejaar door de deelnemers van deze cursus worden gemaakt.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Eigen nota'sVerplicht

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00De leerstof wordt getest met een webtest die op 70 % van het totaalcijfer staat.
AcademiejaarProjectopdracht30,00De overige 30 % staat op het voordragen van een elevator pitch, het maken van een paper en een slideshow en het geven van een presentatie in groepsverband
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Als je totaalscore voor dit vak minder is dan 10/20 in de 1ste zittijd, en je score op de kennistoets is minder dan 10/20, dan herneem je de kennistoets. Als je totaalscore voor dit vak minder is dan 10/20 in de 1ste zittijd, en je score op de kennistoets is 10/20 of meer, dan wordt dit punt overgedragen naar de 2de zittijd en moet/kan je dit onderdeel niet meer hernemen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Als je totaalscore voor dit vak minder is dan 10/20 in de 1ste zittijd, en je score op de projectopdracht is minder dan 10/20, dan herneem je de projectopdracht, maar deze keer maak je deze individueel. Als je totaalscore voor dit vak minder is dan 10/20 in de 1ste zittijd, en je score op de projectopdracht is 10/20 of meer, dan wordt dit punt overgedragen naar de 2de zittijd en moet/kan je dit onderdeel niet meer hernemen.