Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Stemtraining extra35083/2789/2223/1/05
Studiegids

Stemtraining extra

35083/2789/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Stemtraining 1 OF geslaagd of getolereerd voor Stem en spraak.

Korte omschrijving

Je ontwikkelt een heldere en draagkrachtige spreekklank. Sfeerlezen staat voorop: van journalistieke én commerciële teksten. Als voice-over ga je organisatievideo's inspreken, in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. Je maakt een korte podcast. De eerste sessie is een logopedische screening.

Begincompetenties (tekst)

Je bent geslaagd voor Stem en spraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je gebruikt je stem perfect voor professioneel inspreken.
Je presenteert mondeling op professionele wijze.

Leerinhoud

 • Stemgebruik, stemmisbruik en -hygiëne
 • Stemrelaxatie
 • Stemtypes
 • Substandaard, variatie en register
 • Krakerigheid
 • Steminzet
 • Prosodie (m.n. frasering en ritmewisselingen)
 • Sfeerlezen van journalistieke, literaire en commerciële teksten
 • Voice-over: institutionele, bedrijfs- en socialprofitvideo's
 • Podcast

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus StemtrainingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van vier mondelinge tests en een podcast. Inhoud, criteria en scores staan in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Individuele opdracht: mondelinge inspreekproef: een onvoorbereide inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, pauzes, stemkwaliteit en sfeerzetting.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.