Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Het journalistieke beroep34017/2789/2223/1/39
Studiegids

Het journalistieke beroep

34017/2789/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt een inzicht in het beroep van journalist. Wat zijn zijn taken en vaardigheden, hoe is een redactie georganiseerd en wat zijn de werkomstandigheden. Hoe geraak je aan nieuws? Wat zijn de verschillende genres? Wat kan en mag de journalist (wetgeving en deontologische code). Wat zijn de belangrijkste journalistieke begrippen?

Je krijgt tevens een kort inzicht in de historiek van het medialandschap. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je beschrijft diverse journalistieke werkomgevingen.
Je beschrijft de verschillende facetten van de journalistiek en verschillende journalistieke genres.
Je licht de werking van een redactie toe.
Je interpreteert de CIM-cijfers.

Leerinhoud

Je kan de context waarin de Belgische journalist werkt weergeven. Je kan de vaardigheden en werkomstandigheden van de journalist duiden. Je herkent de verschillende journalistieke genres en je kan de belangrijkste nieuwscriteria en nieuwsbronnen benoemen. Je bent vertrouwd met de journalistieke werkwijze en kan de wetgeving en deontologie van de journalist toepassen. 

Je kan tevens het begrippenkader omschrijven. 

Je hebt een inzicht in het Vlaamse medialandschap en kan dit toelichten.

Je kan een historische schets maken.

Je bent bekend met het begrippenkader

Je kan de  mediadragers duiden.

Je kan de mediagroepen en hun media benoemen

Studiematerialen (lijst)

Journalistiek in tijden van fake newsVerplicht
  • Auteur: Luc Pauwels
Journalistiek: inleiding tot het vak (Goris/Delforge)Verplicht
  • Auteur: Ria Goris, Guy Delforge

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale kennistoets