Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 1: Tekst34020/2789/2223/1/44
Studiegids

Redactie 1: Tekst

34020/2789/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De journalist in jou leeft zich helemaal uit: je schrijft interviews en werkt het hele semester aan een achtergrondverhaal. Je maakt artikels voor de website van de opleiding, en je bewerkt de stukken die je gemaakt hebt om ze online te publiceren. Intussen specialiseer je je op je blog in een onderwerp dat je zelf kiest.

Enkele voorbeelden:

https://opznbelgisch.com/

https://opbuitenlandsevelden.wordpress.com/

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je schrijft een kort interview en een eenvoudig achtergrondstuk in correct en vlot Nederlands.
Je maakt een journalistieke blog aan en volgt deze op.

Leerinhoud

1 Je werkt korte interviews uit tot een vlot leesbaar artikel.

2 Je schrijft een langer 'achtergrondverhaal' waarin je een onderwerp vanuit een precieze invalshoek belicht en twee experten aan het woord laat.

3 Je werkt artikels uit voor www.wrap.apstudent.be, de site van de opleiding: lijstjesstukken, nieuwsberichten, korte getuigenis, smartphonefilmpje, ... Je hebt zicht op de verschillen in aanpak van artikels in gedrukte en in online pers.

4 Je houdt een blog bij over een onderwerp naar keuze, en publiceert daarop regelmatig korte en langere posts.


Studiematerialen (lijst)

Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Digitaal examen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
  • Omschrijving: Analyse van interviewartikels, achtergrondverhalen.Analyse blogs en instructie eigen blog
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
  • Omschrijving: Individuele feedback op stukken, coaching bij achtergrondverhaal en blog.
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Alle opdrachten die de student in de loop van het semester maakt, en de blog.
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Achtergrondverhaal, permanent tijdens de lesweken
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal examen, in de examenreeks
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00De student werkt een aantal opdrachten uit in de loop van de zomer en maakt een digitaal examen. De student krijgt de opdrachten tijdens het inzagemoment.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal examen.

Toetsing (tekst)

Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Redactie 1: Tekst) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af. Telkens op het eindresultaat van het betrokken deelexamen.

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.