Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 1: Audio/Video34021/2789/2223/1/78
Studiegids

Redactie 1: Audio/Video

34021/2789/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Storytelling: je zet de eerste stappen in het maken van een journalistiek verhaal voor televisie en radio; het nieuwsbericht in (voice-over) tekst, beeldkeuze, filmen, audio-registratie, montage. Dit alles  in verschillende vormen met en zonder quote.

Schrijven voor AV: Je maakt een eenvoudig en kort nieuwsbericht voor radio en/of televisie op basis van een persbericht. Je bekwaamt je in de andere formats op basis van de opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt een eenvoudig en kort nieuwsbericht voor radio en/of televisie op basis van een persbericht.
Je brengt een eenvoudig informatief item in een korte radio- uitzending.
Je gebruikt voice-over en adequate quotes op elementair niveau.

Leerinhoud

Opbouw en invalshoeken in nieuwsberichten, met observatie en analyse van nieuwsberichten van studenten en/of uit professionele journaals.

Video (groeps- en individueel werk)

 • doorlezer (met eigen voice-over)
 • quotes uit video-interview
 • scène opbouw
 • reportage met interview quotes en voice-over

Audio (groeps- en individueel werk)

 • geschreven/gesproken nieuwsbericht al dan niet op basis van persberichten
 • andere audio en woorditems met en zonder quotes

Schrijven voor AV: Je maakt een eenvoudig en kort nieuwsbericht voor radio en/of televisie op basis van een persbericht. Je bekwaamt je in de andere formats op basis van de opdrachten.

Studiematerialen (lijst)

De meeste mensen deugenVerplicht
How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
 • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes
Schrijven voor radio en tvVerplicht
 • Auteur: Patrick pelgrims

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Schrijven voor AV
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00storytelling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00storytelling
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Schrijven voor AV

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende deelexamens:
75% Storytelling
25% Schrijven voor AV

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het deelexamen waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen niet hernemen in de tweede examenperiode).
Deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.


Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.