Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mediatechnieken 134022/2789/2223/1/15
Studiegids

Mediatechnieken 1

34022/2789/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Marain Frederik, Martens Kristoff, Mermans Sandra, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Mediatechnieken 1 leer je vaardigheden die je nodig hebt om de opdrachten te maken van Redactie 1: Tekst en Redactie 1: Audio/Video. Het is een grondige kennismaking met mediatechnieken, in een context die voortdurend evolueert:

Je leert de basisbeginselen van visuele communicatie.
Je leert werken met camera's en audiorecorders, zodat je ze doelbewust kunt toepassen in functie van journalistieke opdrachten en oefeningen.
Je leert diverse mediatechnieken voor online en offline producten en publicatie.
Je leert werken met WordPress, Adobe Photoshop, InDesign, Audition en Premiere Pro.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je maakt een eenvoudige video-opname met een technische basis kwaliteit: correcte witbalans, scherpstelling, belichting, compositie, verstaanbaarheid audio.
Je hanteert camera's en audiorecorders op correcte wijze.
Je monteert video- en audiobestanden op basisniveau.
Je voert korte foto-opdrachten uit op sluitertijd, diafragma, ISO, scherptediepte en brandpuntsafstand uit en gebruikt hierbij de basistechnieken van de DSLR camera.
Je voert basisbewerkingen uit in Adobe Photoshop en Adobe InDesign.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je zet een eenvoudige blog op voor diverse media.

Leerinhoud

Mediatechnieken (100%) bestaat uit 4 facetten:

A.V.
(40%)
In de lessen Audio/Video leer je opnametechnieken met een audiorecorder, audiomontage, cameratechnieken, toegepaste beeldtaal voor journalistiek en videomontage technieken met als doel het maken van Radio- en TV-producten.

Fotografie
(20%)
In de lessen Fotografie leer je de basisprincipes van fotografie: camerawerking- en instellingen, belichting, digitale workflow en fotobewerking. Je krijgt korte technische fotografie opdrachten ter ondersteuning van de lessen.

Vormgeving (20%)
In de lessen Vormgeving maak je kennis met de programma's Adobe InDesign en Photoshop, en leer je verschillende basisbewerkingen uitvoeren.

Web (20%)
• Elementaire kennis html
• Basiskennis Wordpress (zowel de gratis versie als de professionele versie)
• Correct toevoegen van foto's in blog en op http://wrap.apstudent.be
• Embedden van video, Google Maps en andere multimedia formats

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Fotografie
AcademiejaarProjectopdracht20,00Web
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00A.V.: je maakt als duo een praktijkexamen opdracht in een korte tijdspanne.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Vormgeving: zie de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over dit examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00Fotografie: praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00A.V.: Je maakt verschillende audio-visuele opdrachten, individueel en in groep.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Fotografie
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Web: individuele opdracht af te halen bij docent
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Vormgeving: zie de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over dit examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00A.V.: voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks5,00Fotografie: praktijkopdrachten, voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
AV: 40%
Fotografie 20%
Vormgeving 20%
Web 20%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.


Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.