Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Taaltraining Nederlands 234045/2789/2223/1/21
Studiegids

Taaltraining Nederlands 2

34045/2789/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert grammaticale valkuilen herkennen én omzeilen. Bovendien schrijf je veel: opiniestukken en fictieverhalen. En je breidt je woordenschat verder uit dankzij de verplichte lectuur, een aantal taalmails en gerichte oefeningen.

Je krijgt met andere woorden het Nederlands nog beter onder de knie.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je schrijft grammaticaal correcte Nederlandse teksten of zinnen.

Leerinhoud

Herkenning, analyse en remediëring van veelgemaakte grammaticale fouten. De student wordt zo geoefend in het eindredactionele aspect van journalistiek schrijven.

De student schrijft zowel opiniërende stukken als fictieverhalen.

De student diept de taalbeheersings- en spellingkennis van zijn moedertaal verder uit en focust op de beheersing ervan in functie van wat nodig is om journalistieke teksten te schrijven.

Daarnaast breidt de student zijn woordenschat uit.


Studiematerialen (lijst)

De meeste mensen deugenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Omschrijving: In januari en in juni 2 uur.
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Woordenschat en taalkwesties. 5% in januari, 5% in juni.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen in januari. Correct formuleren (grammaticale kwesties) en schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen in juni: schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Een kortverhaal schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00In het eerste en tweede semester werk je aan een aantal schrijfopdrachten. 10% van de punten per semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Woordenschat en taalkwesties.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen: correct formuleren, schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Kortverhaal.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.