Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 2: Audio short form34024/2789/2223/1/83
Studiegids

Redactie 2: Audio short form

34024/2789/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Video short form OF ((geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form)) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Tekst short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2)) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media) OF geslaagd of getolereerd voor Social media).

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform-redacties en je publiceert je producten op het onlineplatform van Shortform.

Rond de wekelijkse actualiteit maak je o.a. een onderbouwd radionieuwsbericht met quote en/of een voxpop. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt onder begeleiding en vanuit eigen research een korte auditieve thema-uitzending voor wrap.apstudent.be rond de actualiteit.

Leerinhoud

je schrijft radionieuwsberichten met quote en leest ze in.

je neemt (telefonische) interviews af, neemt ze op via verschillende methodes en haalt er de beste nieuwsquote uit.

je doet eindredactie op de stukken van je redactieledenVoor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform redacties en je publiceert je producten op de online platformen van Shortform.


Studiematerialen (lijst)

Schrijven voor radio en tvVerplicht
  • Auteur: Patrick pelgrims

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen23,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00permanent tijdens de lesweken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Individuele opdracht