Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 2: Video short form34025/2789/2223/1/20
Studiegids

Redactie 2: Video short form

34025/2789/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Audio short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Tekst short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media)).

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform redacties en je publiceert je videoproducten op de online platformen van Shortform.

vervolmaking van de nieuwsberichten (Shortform)
realisatie binnen kortere tijdsbestek
vlotte en boeiende verhalen vertellen met beeld, audio en tekst (storytelling)
analyse van reportages van studenten of professionele redacties
werken in redactievorm en crew teams

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt onder begeleiding en vanuit eigen research een korte thema-uitzending rond de actualiteit voor wrap.apstudent.be.

Leerinhoud

  • vervolmaking van de nieuwsberichten (Shortform)
  • realisatie binnen kortere tijdsbestek
  • vlotte en boeiende verhalen vertellen met beeld, audio en tekst (storytelling)
  • analyse van reportages van studenten of professionele redacties
  • werken in redactievorm en crew teams

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform redacties en je publiceert je producten op de online platformen van Shortform.


Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen23,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Individuele opdracht