Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Social media34027/2789/2223/1/88
Studiegids

Social media

34027/2789/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Video short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Audio short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Tekst short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Crossmedia long form OF simultaan te volgen met Redactie 2 : Slow journalism solo EN simultaan te volgen met Redactie 2: Slow journalism coop) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2 : Slow journalism solo EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Slow journalism coop)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2)) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2)).

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform en Slow journalism redacties en publiceer je je producten op de online platformen van Shortform, Slow journalism en op je eigen online kanalen.

Sociale media en internet zijn voor veel mensen het belangrijkste kanaal voor media- en nieuwsconsumptie. Online nieuws komt niet alleen via online versies van bestaande publicaties, maar ook via apps, blogs, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook en andere sociale media. Zowel op kanalen van media als van de individuele journalist worden varianten op het oorspronkelijke werk verspreid. De aspirant-journalist wordt ook geconfronteerd met een wereld waarin niet alleen beroepsjournalisten nieuws maken, maar waarin hun voormalige publiek een bron van nieuws wordt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je gebruikt sociale media kanalen effectief om (online) publicaties te promoten.
Je optimaliseert online publicaties voor zoekmachines.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je gebruikt sociale media voor publicatie, promotie en conversatie.
Je doet aan live-verslaggeving met tekst, video en foto via kanalen als Twitter, Snapchat, Periscope, ...
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je onderhoudt systematisch een journalistieke weblog.

Leerinhoud

  • Sociale media gebruiken voor research, productie en promotie van nieuws
  • Meten van de eigen impact op sociale media en die van jouw journalistieke producten
  • De studenten vervullen een belangrijke rol in de online publicaties van AP Journalistiek
  • Reflectie over de veranderingen in het medialandschap die het Internet teweegbrengt, over de veranderende rol van de journalist en over de wijzigingen in de verhouding tussen de journalist en zijn publiek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Productevaluatie: social media toepassingen die je maakt binnen de producten van Redactie 2: Short form en Redactie 2: Slow journalism
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele projectopdracht