Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mediatechnieken 234030/2789/2223/1/93
Studiegids

Mediatechnieken 2

34030/2789/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beyens Frederik, Bubbe Chris, Bungeneers Tom, Kortleven Bram, Mermans Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Mediaskills elementary OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 1) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Video short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Audio short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Tekst short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Crossmedia long form OF simultaan te volgen met Redactie 2 : Slow journalism solo EN simultaan te volgen met Redactie 2: Slow journalism coop) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2 : Slow journalism solo EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Slow journalism coop)) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media)).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de mediatechnische vaardigheden die je nodig hebt om binnen Shortform en Longform redactionele producten uit te werken. Dat doe je volgens de vormelijke en technische vereisten van het medium.

Binnen het onderdeel audiotechnieken leer je goede opnames maken met microfoon, hoofdtelefoon en recorder, en in een opnamecel. De opnames monteer je met Adobe Audition tot ze uitzendklaar zijn.

Bij videotechnieken werk je met een DSLR-camera én een professionele videocamera in combinatie met verschillende soorten microfoons volgens professionele video en audio opnametechnieken. Met Adobe Premiere Pro creëer je professioneel ogende videoreportages.

Bij fotografie leer je de DSLR-camera professioneel gebruiken en pas je Adobe Photoshop toe om je foto's te optimaliseren. Je leert er een verhaal vertellen adhv foto's ifv van het doel en de doelgroep. Je werkt uitgebreid rond portretfotografie.

De producten die je maakt publiceer je op de online platformen van Shortform en Longform.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je maakt opnames met microfoon, hoofdtelefoon en recorder en hanteert hierbij professionele video en audio opname apparatuur.
Je monteert opnames tot ze uitzendklaar zijn op regionaal niveau en gebruikt hierbij gevorderde montage-technieken en DSLR-technieken.
Je past de vormvereisten van portretfotografie en reportagefotografie correct toe.
Je past gevorderde bewerkingen toe in Photoshop.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je werkt journalistieke opdrachten uit volgens de vorm- en technische vereisten van diverse media.
Je onderhoudt een journalistieke blog gebruik makend van meer complex auditief en visueel materiaal.

Leerinhoud

 Video:

 • filmtechniek: filmen met een DSLR-camera, videocamera en smartphone.
 • audiotechniek: audio opnemen in functie van video.
 • microfoontechniek: werken met een handmicrofoon, dasspeldmicrofoon en richtmicrofoon.
 • basistechnieken Adobe Premiere Pro.
 • storytelling: beeldtaal én audio toepassen in functie van je verhaal.
 • belichting: toepassen van belichtingstechnieken en een green key opstelling.


Fotografie:  

 • professionele DSLR-technieken
 • basistechnieken Adobe Photoshop
 • storytelling: je leert er een verhaal vertellen adhv foto's en ifv van het doel en de doelgroep.
 • basistechnieken: Adobe Photoshop en Bridge
 • reportagefotografie ifv redactionele producten
 • portretfotografie op locatie 
 • belichting ifv portretfotografie in interieur 

Audio:

 • audiotechniek: kwalitatief goede audio opnemen met een audiorecorder, (losse/ingebouwde) microfoon en hoofdtelefoon
 • microfoontechniek: een ingebouwde microfoon en losse handmicrofoon of dasspeld-microfoon optimaal gebruiken
 • basistechnieken Adobe Audition
 • storytelling: audio allerlei gebruiken om een verhaal te vertellen
 • omgeving: inschattingen kunnen maken over akoestiek en invloed ervan op opname

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)34,00Video: Je maakt verschillende audio-visuele opdrachten, individueel en in groep. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)33,00Fotografie: je maakt verschillende individuele fotografie opdrachten. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)33,00Audio: Je maakt verschillende audio opdrachten, individueel en in groep. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks33,00Audio: voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks33,00Fotografie: je maakt verschillende individuele fotografie opdrachten. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks34,00Video: voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit. Voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Video 34%
Audio 33%
Fotografie 33%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.


Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.