Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Internationale actua34033/2789/2223/1/01
Studiegids

Internationale actua

34033/2789/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet, Meerts Kristin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Nieuws jagen & actua EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert de internationale politieke organen en machtsstructuren kennen.

Je doet zelf research in de internationale pers naar processen van democratie, of het gebrek daaraan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je geeft duiding bij actuele internationale politieke gebeurtenissen in de wereld gelinkt aan ideologie├źn en instellingen.

Leerinhoud

De student leert de internationale politieke organen en machtsstructuren kennen.

De student verdiept zichzelf in de processen van democratie, of het gebrek eraan. De studenten leggen een dossier aan gebaseerd op de democratie-index van "The Economist Intelligence Unit" en de internationale pers.

Studiematerialen (lijst)

Powerpoint-presentatiesVerplicht
Een plattegrond van de macht. Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen.Verplicht
  • Auteur: C. Devos
Internationale persVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Je legt een kennistoets af over de leerinhoud.
AcademiejaarProjectopdracht50,00Je stelt een dossier samen over je onderzoek naar het democratisch gehalte van een staat, of het gebrek eraan. Dit doe je aan de hand van opgelegde parameters en internationale pers.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Je legt een kennistoets af over de leerinhoud.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Je stelt een dossier samen over je onderzoek naar het democratisch gehalte van een staat, of het gebrek eraan. Dit doe je aan de hand van opgelegde parameters en internationale pers.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Dossier 50%
Examen 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.