Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project A travers les frontières34034/2789/2223/1/35
Studiegids

Project A travers les frontières

34034/2789/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven, Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2) EN (simultaan te volgen met Journalistiek Frans OF geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans).

Korte omschrijving

Je past je vreemde talenkennis Frans  toe tijdens je verblijf in Wallonië. je zoekt informatie op als voorbereiding op de bezoeken en in functie van de opdrachten. Zo neem je ter plaatse onder andere een interview af in het Frans met iemand die je via mail, sociale media of telefonisch gecontacteerd hebt.

Dit zet je om in een vlot Nederlandstalig interview.

Opgelet! Deelname aan de activiteiten is verplicht. In dien je niet deelneemt moet je toch de kosten betalen van het vervoer en het verblijf ter plaatse.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je gebruikt een vreemde taal (Frans) voor journalistieke doeleinden. Je zoekt anderstalige informatie op in functie van opdrachten. Je neemt een human interest of een zakelijk kritisch interview af in het Frans. Je contacteert een anderstalige via mail, sociale media of telefoon.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je gebruikt een vreemde taal (Frans) voor journalistieke doeleinden (o.a. communiceren, interview afnemen).
Je zoekt anderstalige informatie op in functie van opdrachten.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je selecteert, op basis van een gepaste invalshoek, geschikte kritische vragen voor een interview in het Frans.
Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en hebt een grensoverschrijdende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je neemt een human interest of een zakelijk kritisch interview af buiten Vlaanderen en houdt daarbij rekening met de verschillende culturele context.

Leerinhoud

- Research

over Belgische Franstalige cultuur en media

over Waalse politiek.

-Culturele bezoeken en opdrachten ter plaatse

- Het afnemen van een interview met een Franstalige in het Frans en omzetten naar een vlot geschreven Nederlandstalig interview. 

-Het afnemen van een voxpop in het Frans

-De presentatie van je research en de opdrachten.
Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)32,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Researchdossier en presentatie van de opdrachten: 40% (zie ook studiewijzer digitap)
Afnemen in het Frans van een interview en dat verwerken tot een vlot geschreven Nederlandstalig interview 60%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Researchdossier en presentatie van de opdracht (De bespreking van een Waalse stad en in het bijzonder van een evenement of een opmerkelijke tentoonstelling. Het afnemen van een voxpop en een interview in het frans.
Researchdossier en presentatie opdracht : 40% zie ook studiewijzer digitap
Het afnemen van een interview in het frans met een Franstalige en het verwerken tot een vlot geschreven Nederlandstalig interview: 60%