Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Mediatechnieken 3: Tekst en beeld34040/2789/2223/1/45
Studiegids

Mediatechnieken 3: Tekst en beeld

34040/2789/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Tekst en beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mermans Sandra, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF ((geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Redactie 3: Tekst OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Tekst)).

Korte omschrijving

Fotografie:

Je leert in korte tijd via beelden acuraat verslag uit te brengen over een journalistiek onderwerp. Je tilt je portretten op een hoger creatief en technisch nievau. Photoshop en Adobe Lightroom pas je vlot toe om je beelden af te werken voor publicatie. Adhv kortere technische opdrachten bereik je een gevorderd niveau van de DSLR camera.Grafisch Ontwerp:

Je leert een complex grafisch ontwerp te maken voor een specifieke doelgroep. Je gebruikt de teksten die je hebt geschreven binnen het opleidingsonderdeel Redactie 3: Tekst en de foto's die je hebt gemaakt binnen het facet fotografie van dit opleingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je brengt a.d.h.v. een fotoreeks accuraat verslag uit over een journalistiek onderwerp.
Je past photoshop en Adobe Lightroom vlot toe om beelden af te werken voor publicatie.
Je werkt met kunstlicht en realiseert een covershoot in de fotostudio.
Je stemt je foto’s af in functie van het medium en de doelgroep.
Je maakt een authentiek grafisch ontwerp voor een opgegeven doelgroep en garandeert de technische kwaliteit ervan.

Leerinhoud

Fotografie:

 • Geavanceerde DSLR technieken ifv professionele fotoreportages
 • Journalistieke fotografie ifv specifieke geprinte en digitale media en ifv een specifieke doelgroep
 • Gerichte en creatieve portretfotografie ifv specifieke geprinte en digitale media en ifv een specifieke doelgroep

Grafisch Ontwerp:

 • Conceptontwikkeling
 • Layout
 • Typografie
 • Drukvoorbereiding


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Facet Fotografie: Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Facet Grafisch Ontwerp: Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap.Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Facet Fotografie: Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Facet Grafisch Ontwerp: Meer details over de specifieke opdrachten per traject vind je in de studiewijzer op Digitap.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.