Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Copywriting25653/2789/2223/1/67
Studiegids

Copywriting

25653/2789/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De focus ligt op direct response copy. Je leert creatief omgaan met je teksten en je past ze aan in functie van doelgroep, boodschap en medium. Je schrijft wervende copy en content, online en print. Je start met een inleiding marketingcommunicatie en een zelfstudiepakket commerciële schrijfstijl.

Begincompetenties (tekst)

Op Digitap staat een zelfstudiepakket Marketingcommunicatie & Commerciële schrijfstijl ter beschikking. Als noodzakelijke introductie tot de verdere inhoud van het opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je schrijft correcte creatieve teksten die aansporen tot een beoogde actie binnen een bepaalde doelgroep.

Leerinhoud

Storyselling & een performante schrijfmethode, dat zijn de hoekstenen. Toegepast op microcopy: tagline, headline, baseline en lead. En op short en long copy: advertentie, landingspagina (SEO-proof), persbericht, verkoopbrief/prospectiebrief, Instagramposts (ondertitelde video incluis) en boomerangkaart. 

Volgens de briefing waaraan je werkt,

- kies en omschrijf je de perfecte boodschap en de ideale klant/prospect
- geef je de teksten een juiste lay-out en geschikte visuals mee.

Studiematerialen (lijst)

In duidelijk NederlandsVerplicht
  • Auteur: Taaltelefoon
Leren van vier Gouden Veren. Hoe schrijf je teksten die voor resultaat zorgen?Verplicht
  • Auteur: Genootschap De Gouden Veer
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
taaladvies.netVerplicht
  • Auteur: Taalunie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Individuele begeleiding2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Er is wekelijks procesevaluatie bij de individuele begeleiding van je casus. De eindscore wordt verdeeld over product- en procesevaluatie. Meer details staan in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Uitsluitend productevaluatie. De precieze opdracht wordt vastgelegd eind juni (zie Digitap).

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.