Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Bachelorproef: Portfolio34044/2789/2223/1/84
Studiegids

Bachelorproef: Portfolio

34044/2789/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Stage OF simultaan te volgen met Mobiliteit: Traineeship XL Journalism).

Korte omschrijving

Je levert je visitekaartje af. Na drie jaar opleiding toon je wat je in je mars hebt: je stelt een portfolio samen met de beste producten die je tijdens je opleiding gemaakt hebt en reflecteert daarover, net zoals over je interculturele reflexen en vaardigheden.

Je pitcht een idee voor een stuk (audio, video, tekst) en werkt het in je eentje uit: een individueel afstudeerproject.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je bouwt een online portfolio op waarbij je reflecteert over je handelen en producten evenals over je persoonlijke groei en noden.
Je verdedigt een voorstel voor een publicatie/uitzending tegenover een hoofdredacteur.
Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en heb een grensoverschreidende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je bouwt een online portfolio op waarbij je reflecteert over je interculturele groei, ervaringen en vaardigheden.

Leerinhoud

Je werkt aan je toekomst na AP:

-Je stelt een online portfolio samen dat je visitekaartje wordt. Je reflecteert over je ontwikkeling als journalist, ook in interculturele contexten.

-Je richt je op een medium van je eigen keuze, je 'verkoopt' een voorstel voor een bijdrage (tekst, video, audio,...). Dat wordt dus je individuele eindproject. Op die manier publiceer je alweer, én je bouwt aan je netwerk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werkplekleren en/of stage146,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Opdrachten en hun gewicht: zie studiewijzer op Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student herwerkt het eindwerk tijdens de zomermaanden. De jury die het eindwerk in de eerste zittijd beoordeelt, kan ook opdragen een volledig nieuw eindwerk maken.