Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Immersive storytelling & VR34077/2789/2223/1/42
Studiegids

Immersive storytelling & VR

34077/2789/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 152,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De narratieve constructies die we gebruiken in Immersive Storytelling zijn voor een deel dezelfde als die in klassieke vormen van storytelling, maar voor een groot deel zijn de technieken radicaal nieuw. Ervaren storytellers zeggen vaak dat ze zowat alles wat ze geleerd hebben in hun vorig medium moeten vergeten als ze met Immersive Storytelling met VR beginnen. In dit opleidingsonderdeel ontdekken we nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling.
Dit doen we door de workflow van een interdisciplinair Immersive project mee uit te werken tot in de fase van finale prototyping. In dit hands-on projects werken we met verschillende expertisevelden waarbij je vanuit je achtergrond in communicatiemanagment of journalistiek in de eerste plaats laat gelden als storyteller die conceptueel en doorheen het proces reflecteert over de noodzakelijke ‘audience identification’. De teamgebonden werksessies geven inzicht in de technische en productievaardigheden voor respectievelijk 360° VR.
Met de ervaring die je opdoet uit het interdisciplinaire teamwerken ga je ook binnen je eigen expetiseterrein aan de slag om te resulteren in een journalistiek/maatschappelijk immersive conceptvoorstel dat je kan pitchen aan gevestigde media-organisaties.
In dit opleidingsonderdeel brengen we ook een bezoek aan een bestaande XR ervaring en een internationaal journalistiek/maatschappelijk XR evenement (onder voorbehoud van mogelijkheden).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je beschrijft de specifieke narratieve technieken van Immersive Storytelling.
Je organiseert de workflow van een VR project, volgt deze op en evalueert deze kritisch.

Leerinhoud

In de hoorcolleges en workshops leer je hands-on de nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling. Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je maakt een specifiek storyboard voor een VR-productie, waarin je een aantal aangeleerde narratieve technieken toepast, en onder meer rekening houdt met het specifieke point-of-view van de kijker.
Je leert een workflow van een VR productie opstellen en opvolgen, rekening houdend met verschillende specialisten die je nodig zal hebben.

Binnen de interdepartementele werkgroep begeef je je op een terrein waarin XR volop functioneel wordt toegepast. XR beleveringservaringen worden cruciaal in een snel ontwikkelende samenleving. Je kan experimenteren met een 360° videocamera en de bijhorende apparatuur. Je neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren

Binnen het thema “journalism/social managment” ga je zelf conceptueel en experimenteel aan de slag. Belevingen ontwikkelen voor een toekomst gebeurt door het uitwerken van scenario’s. Het zijn werktuigen die ons doen focussen op de belangrijkste factoren die verandering stimuleren en die ons helpen manieren te verkennen waarop de toekomst zich kan ontvouwen.

Sinds Aristoteles verhalen introduceerde om publiek te engageren, emoties te delen en gemeenschappelijke interesses te vinden, is “storytelling” een hedendaagse techniek om scenario’s te ontwikkelen. Scenario’s worden verhalen die schetsen hoe bepaalde beslissingen de toekomst positief of negatief beïnvloeden. Onze ‘audience’ neemt met geest en lichaam deel aan het verhaal doordat we het verhaal “immersive” maken. Door de user in een virtuele omgeving te plaatsen waarin die virtueel kan bewegen. De holistische beleving van het scenario, het verhaal, stellen de user in staat om via gamification actief deel te nemen en een effectief karakter in het verhaal te worden.

En het laatste woord, “multidisciplinair” is wellicht het belangrijkste woord en dat op twee manieren. Enerzijds zijn er verschillende disciplines nodig om een meeslepend verhaal in een virtuele wereld te ontwikkelen. Anderzijds betekent dit dat jij moet gaan samenwerken en leren omgaan met studenten uit andere disciplines.
Dit vak neemt je mee in een krachtige leeromgeving waarin alle skills, alle vaardigheden die volgens “The Future of Jobs Report 2018”, van het World Economic Forum cruciaal zijn voor de toekomst, worden geactiveerd. Daarnaast krijg je meer inzicht in project management, team dynamics, gamification, scenario thinking en virtual reality. In dit OLOD ben jij de storyteller in een team van experten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren73,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.