Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding sociaal recht/128500/2785/2223/1/87
Studiegids

Inleiding sociaal recht/1

28500/2785/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Roels Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 03.10.2022 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Juridische bronnen/1.

Korte omschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het sociaal zekerheidsrecht omvat alle maatregelen waardoor aan de burgers een vervangings- of aanvullend inkomen wordt uitgekeerd ingeval zich een sociaal risico voordoet.

Begincompetenties (tekst)

Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst een juridisch vraagstuk van sociaal recht in de bredere context.
De student licht de basisbegrippen en procedures inzake sociaal recht toe.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student verwerkt en analyseert informatie van sociaal recht om de leerstof toe te passen op praktijkvoorbeelden.

Leerinhoud

•Collectief arbeidsrecht (Vakorganisaties, Collectief arbeidsovereenkomsten, …)
•Individueel arbeidsrecht (Wet op de arbeidsovereenkomsten, Arbeidswet, Wet betreffende de bescherming van het loon, …)
•Sociale Zekerheid (Doel, structuur, financiering, verschillende stelsels en sectoren)

Studiematerialen (lijst)

Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
  • Auteur: DIRK HEYLEN, IVO VERREYT
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en/of open vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk of digitaal examen: casussen en toepassingen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en/of open vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk of digitaal examen: casussen en toepassingen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.