Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Europees recht/236834/2785/2223/1/09
Studiegids

Europees recht/2

36834/2785/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Roels Bart
Andere co-titularis(sen): Tijs Reiner
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van de geschiedenis, actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van de Europese Unie.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van het eigen nationale recht en van de Engelse taal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst Europese politieke thema's in hun context.
De student geeft aan welke bronnen aan de orde zijn in een juridische vraagstelling m.b.t. het Europees recht.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van het Europees recht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
De student omschrijft en duidt de verschillende instellingen en andere actoren binnen de Europese Unie.
De student omschrijft de waarden en doelstellingen van het Europees project.
De student schetst de onstaangeschiedenis van de Europese unie.

Leerinhoud

•Geschiedenis van de Europese integratie
•Actoren van de EU en hun bevoegdheden (Europees Parlement, Europese Raad, Raad, Commissie, Hof van Justitie, Rekenkamer, …)
•Rechtsbronnen van de EU (Primair en secundair recht)
•Beleidsdomeinen van de EU (Interne markt, Andere beleidsdomeinen)

Studiematerialen (lijst)

Understanding European Union LawVerplicht
 • Auteur: Karen Davies
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en/of open vragen. De geconsolideerde versie van de Europese verdragen mag gebruikt worden als er niets in geschreven is. Onderstrepen en markeren is toegelaten.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen: casussen en toepassingen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en/of open vragen. De geconsolideerde versie van de Europese verdragen mag gebruikt worden als er niets in geschreven is. Onderstrepen en markeren is toegelaten.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen: casussen en toepassingen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.