Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
EPB en comfort36351/2799/2223/1/76
Studiegids

EPB en comfort

36351/2799/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 52,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In EPB & comfort wordt in het eerste hoofdstuk het verband tussen comfort en de bouwkundige gegevens van een gebouw gelegd. Ook richtwaardes voor de verschillende comfortparameters in functie van de toepassing worden besproken.
Vervolgens wordt de nieuwe EPB-regelgeving toegelicht en behandeld. De regelgeving rond Energie Prestatie en Binnenklimaat geeft de vereisten weer waaraan nieuwe gebouwen (of wijzigingen eraan) moeten voldoen met betrekking tot isolatie, ventilatie en comfort.
In het laatste hoofdstuk zal ook de bouwakoestiek behandeld worden. Er wordt nagegaan hoe geluid gemeten wordt en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het geluid van een installatie binnen de gestelde geluidsgrenzen gehouden kan worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan het effect van een klimaatinstallatie op het akoestisch comfort inschatten en vertalen om de eventuele noodzaak van een geluidsdemper aan te tonen.
03. ONTWERP
De student kan de impact van de EPB regelgeving inschatten en beschrijven met betrekking tot een klimaatinstallatie.
De student kan het schijnbaar onverenigbare verband tussen comfort en energie in een gebouwtoepassing leggen en er technische oplossingen voor uitwerken.
05. EXPLOITATIE
De student kan een geluidstechnicus volgen in zijn redeneringen over de te nemen maatregelen en de akoestische comforteisen van de klant.

Leerinhoud

  • comfort en comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, ...);
  • EPB-regelgeving (eisen en procedure);
  • ventilatie (residentieel en niet-residentieel);
  • geluid (meten, beoordelen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus EPB&comfort - Frank Verelst

Online lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.