Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationale communicatie: Duits31053/2799/2223/1/73
Studiegids

Internationale communicatie: Duits

31053/2799/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Internationale communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Duits, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel focust op een inleiding in (technisch) Duits.
Je breidt je woordenschatkennis, je lees- en spreekvaardigheid uit en past deze kennis toe in een aantal opdrachten.
De Duitse grammatica wordt uitgebreid en interactief geoefend.
Er wordt aandacht besteed aan technisch vakjargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student kan Duitse grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een Duitstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren in het Duits.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan - aan de hand van de aangeboden vaktechnische Duitstalige woordenschat - instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen en vertalen van het Duits naar het Nederlands.

Leerinhoud

 • functionele basisgrammatica;
 • woordenschat / tekstbegrip met focus op technisch vakjargon (instructies, handleidingen,...);
 • basis sociaal-communicatieve woordenschat en 'Redemittel';
 • ge├»ntegreerde luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus Duits, Departement WT / auteur: Katelijn De Naeyer;
 • online vertalend woordenboek van Dale D-N / N-D (elektronische leeromgeving);
 • aanvullend lesmateriaal op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk examen wordt de Duitse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de Leerinhoud.

Voor de permanente evaluatie is geen inhaalexamen mogelijk.

Afwezigheid bij permanente evaluatie: OLOD met deadlines i.v.m. indienen van opdrachten, deelname aan (tussentijdse) evaluaties, deelname aan taalactiviteiten etc.

Laattijdig indienen van een deelevaluatie (=opdracht, etc.) en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een nul score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie. De student die wettig afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid, met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement van het desbetreffende departement (https://www.ap.be/reglementen-kalenders).

(*) De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht/presentatie niet binnen de voorziene deadline kan inleveren/voordragen, volgt de hierna volgende procedure:

De student heeft zijn afwezigheid binnen de twee kalenderdagen na het gemiste evaluatiemoment (= indienen opdracht, tussentijdse toets, taalactiviteit, etc.) meegedeeld aan de betrokken lector.
De student bezorgt, voor aanvang van het inhaalexamen, het origineel medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie aan het secretariaat van zijn campus en een kopie aan de lector.
Evaluatiemomenten die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalexamen om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.