Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationale communicatie: Frans31054/2799/2223/1/10
Studiegids

Internationale communicatie: Frans

31054/2799/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Internationale communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goedemé Lien
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Omdat de student slechts gedurende dertien weken van de opleiding in contact komt met de Franse taal, wordt de focus gelegd op de nodige basiskennis van het Frans voor een correcte communicatie binnen de bedrijfswereld. De opzet is het overwinnen van de angst om in het bedrijfsleven over te schakelen naar het Frans, en het aanreiken van strategieën om tot volwaardige taalactiviteit te komen.

 • Aan het einde van het semester moet de student basisgrammatica en basiswoordenschat onder de knie hebben om technische documenten, (montage)handleidingen e.d. te kunnen begrijpen en samenvatten.

 • Er wordt in groepjes gewerkt aan de hand van een aantal teksten en video's over technische onderwerpen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren.
De student kan een Franstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen en samenvatten.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Franstalige woordenschat instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen, nterpreteren en samenvatten.

Leerinhoud

In het keuzevak Frans leren studenten zichzelf behelpen in het Frans. Aan de hand van handleidingen, installatievideo’s, artikels uit wetenschappelijke tijdschriften, discussies over een technisch onderwerp, … dompelen ze zich onder in de vaktechnische termen van hun toekomstig beroep.

Ze leren omgaan met de typische documenten die circuleren in bedrijven via luister- en leesoefeningen en in mindere mate via spreek- en schrijfoefeningen. Het is de bedoeling dat de cursus Frans een aantal handvatten biedt om in het tweetalig land België aan de slag te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Keuzevak Frans, departement WT, opleiding Elektromechanica (wordt ook digitaal ter beschikking gesteld);
 • licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen;
 • referentiewerk grammaire - Eclairs de grammaire, Die Keure.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk digitaal examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Schriftelijk en/of mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor deze deelevaluatie. Het behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie via:
 • schrijfopdrachten;
 • online oefeningen;
 • mondelinge opdrachten tijdens contacturen.

Laattijdig indienen van een opdracht en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een 0-score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie.

De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie 30%) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of de gemiste deelevaluatie om didactische of organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.