Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek in dans36385/2827/2223/1/66
Studiegids

Onderzoek in dans

36385/2827/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza, Van Assche Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus 'Onderzoek in Dans' biedt inzicht in de recente debatten over artistiek onderzoek. Studenten krijgen voorbeelden van basisonderzoeksmethoden in de dans aangeboden. Deze cursus bereidt studenten voor op het praten en schrijven over hun onderzoek door het in de lessen en opdrachten te doen. Er wordt een inleiding gegeven in (academische) taal en discours en concrete cases van artistiek onderzoek in dans worden gepresenteerd, geanalyseerd en besproken. In het eerste luik van de cursus krijgen studenten een inleiding in de kunst van het pitchen van je onderzoek. Bovendien wordt studenten gevraagd hun eigen artistiek onderzoek te positioneren en te reflecteren op het bredere veld van artistiek onderzoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderzoek in dans in de academische wereld en in binnen het kunstenveld zelf. Naast de (werk)colleges wordt van de studenten verwacht dat zij deelnemen aan één verplicht symposium rond artistiek onderzoek en één symposium naar keuze. Dit onderdeel van de cursus heeft als doel het kennismaken met de onderzoekspraktijken en benaderingen van veel verschillende danskunstenaars en hoe zij daarover praten. Daarnaast worden de studenten door middel van individuele opdrachten (een presentatieopdracht en een schriftelijke opdracht) vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van het spreken en schrijven over het eigen onderzoek als danskunstenaar. Deze individuele opdrachten worden collectief besproken en krijgen elk individuele feedback.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan onderscheid maken tussen onderzoek over, met en in de kunst;
Verwerft inzicht in een breed spectrum van mogelijke benaderingen en betekenissen van onderzoek in de kunsten;
Rapporteert inzichten door te reflecteren op onderzoeksprocessen en onderzoekoutputs
Gebruikt een academische woordenschat en is in staat om op een duidelijke, gestructureerde en objectieve manier te schrijven;
Verbindt verworven inzichten aan de eigen artistieke praktijk en artistiek onderzoeksproces, en kan zo de eigen methode of manier van onderzoek herkennen en beschrijven

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor de cursus bestaat uit twee delen:
- 80% onderzoeksopdracht 
- 20% permanente evaluatie tijdens de lesweken 

Het onderdeel 'onderzoeksopdracht' (80%) bestaat uit twee opdrachten:
- 40% presentatieopdracht
- 40% schrijfopdracht 

Enkele opmerkingen over de 'permanente evaluatie':

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.

Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator