Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Thematische didactiek IV36391/2864/2223/1/11
Studiegids

Thematische didactiek IV

36391/2864/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa, Hancké Tom, Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 60,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel thematische didactiek IV wordt 100 % via permanente evaluatie beoordeeld en gequoteerd.

De permanente evaluatie wordt verdeeld over groepstaken en één digitale kennistoets. De groepstaken worden uitgediept in de studiewijzer en hun opgave, deadline en evaluatietool staat zichtbaar op digitap.
Het takenpakket is herneembaar in een tweede examenperiode en verloopt op gelijkaardige wijze aan de eerste examenkans.
Schriftelijke taken kunnen bijgestuurd worden op basis van de aangeleverde feedback. Hiervoor maak je afspraak met de betrokken lector bij de start van de zomervakantie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
Gaat op een kritisch-constructieve manier om met zijn maatschappelijke rol als leraar, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: inspirerend coachen
Geeft, vanuit een oordeelvrije houding, op een coachende en constructieve manier feedback aan leerlingen en/of medestudenten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Verdiept zich zelfstandig in nieuwe leerinhouden om met passie en de nodige expertise deze leerinhouden in te zetten als leerkracht, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Hanteert feedback, feed-up en feed-forward om het leren van leerlingen te stimuleren, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt en hanteert (digitale) valide observatie- en evaluatie-instrumenten met adequate antwoordsleutels, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Integreert de 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Handelt mediawijs in een steeds evoluerende digitale communicatiewereld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toetst eigen opvattingen en referentiekaders (onderwijskundig of levensbeschouwelijk) af aan een aangereikt referentiekader en beargumenteert genuanceerd, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Past cognitieve, metacognitieve,- affectieve inzichten en vaardigheden toe om zich te verdiepen in (nieuwe) leerinhouden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: open houding
Neemt een kritische houding aan tav het eigen referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Thematische didactiek IV groepeert vier didactische thema’s welke meer dan relevant zijn voor alle studenten, ongeacht de lesvakken welke ze kiezen.

Drie onderwijsthema’s zullen aansluiting krijgen op het net daarvoor afgeronde designlab IV – MuZee. Brede evaluatie en de rol van feedback in het sturen van een sterk leerproces worden vanuit de praktijkcases opgebouwd tot sterke didactische kaders. De noodzaak en impact van multidisciplinair samenwerken wordt omkaderd vertrekkend vanuit het thematisch clusteren in het MuZeeproject.

Tenslotte nemen we de leerlijn digitale didactiek terug op voor verdere professionalisering via keuzeworkshops.

Studiematerialen (lijst)

studiewijzer thematische didactiek IVVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)5,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.