Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Designlab III + IV Brede school36401/2864/2223/1/60
Studiegids

Designlab III + IV Brede school

36401/2864/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Witte Nele, Saey Mark, Van Doren Liesbeth, Vollebregt Joos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 70,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het brede school designlab leert je samenwerken met verenigingen om zowel je maatschappelijke rol als pedagogische taak van leerkracht te versterken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Neemt een constructieve rol op binnen het (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: diversiteit hanteren
Gaat op een kritisch-constructieve manier om met zijn maatschappelijke rol als leraar, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
De waarde van een diverse samenleving uitdragen door het benadrukken van de rol van identiteit en diversiteit bij de actoren in het werkveld, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Communiceert transparant, respectvol en zonder vooringenomenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Integreert en linkt relevante maatschappelijke thema's en internationale ontwikkelingen in de lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Analyseert en integreert vakgebonden en transversale eindtermen tot een relevant geheel dat afgestemd is op de beginsituatie van de leerlingen en de vakdidactiek, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Brengt domeinspecifieke en vakoverschrijdende inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes concreet en helder over, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zet de eigen vakexpertise in in nieuwe onderwijscontexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiƫren
Zet geselecteerde (digitale) werkvormen en leermiddelen adequaat in, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Integreert kritische reflectie over relevante maatschappelijke thema's in zijn onderwijspraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt zich als cultuurparticipant, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Raadpleegt, interpreteert en integreert een verscheidenheid aan betrouwbare bronnen of relevant wetenschappelijk onderzoek, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Neemt actief deel aan het ontwerpen, uitwerken en plannen van vernieuwende ideeƫn binnen een (school)team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Speelt soepel in op uiteenlopende situaties, rekening houdend met eigen en andermans behoeften, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: perspectiefneming
Leeft zich in in verschillende standpunten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Neemt initiatief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In het Designlab Brede School werkt de student in een beperkt multidisciplinaire groep aan een geïntegreerde opdracht die onderzoek, taal, psychisch-pedagogische competenties en wereldburgerschap samenbrengt. Gericht op het ontwikkelen van een pedagogische activiteit i.s.m. een (middenveld)organisatie leert de student de meerwaarde van het brede school-principe kennen voor de cultuurparticipatie van zowel leerkracht als leerling of student.

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
TaakficheVerplicht
VerantwoordelijkheidstabelVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
  • Opmerking: Introductieles, koppelen studenten en verenigingen, feedback bij presentaties
Vormen van groepsleren6,00 uren
  • Opmerking: 3 workshops
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Opmerking: In groep samenwerken met verenigingen aan het voorbereiden van een pedagogische activiteit + dienstverlening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.