Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapeut als wereldburger 336392/2779/2223/1/58
Studiegids

Ergotherapeut als wereldburger 3

36392/2779/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket reeks 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Callewaert Nadine, Suykens Sara, Van Geel Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student situeert zich als ergotherapeut in een superdiverse inclusieve en evoluerende samenleving. De student profileert zich als ergotherapeut binnen een internationale professionele context.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student draagt zorg voor een kwaliteitsvolle communicatie met alle betrokkenen binnen het internationaal project.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student toont goede praktijken van beroepsvernieuwing gebaseerd op maatschappelijke en internationale evoluties en toont hierbij een attitude van levenslang professioneel leren en ondernemen.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student komt door continue reflectie tot inzicht in de eigen werkwijze in relatie tot het internationaal project en stuurt zichzelf professioneel bij waar nodig, waardoor een kwaliteitsvol eindproduct wordt afgeleverd.

Leerinhoud

Digitaal leerpad verplicht te doorlopen.
Studenten gaan zelfstandig op zoek naar internationale organisaties met expertise in het door henzelf gekozen topic.
De student heeft een grote autonomie in het zoeken van geschikte organisaties, legt zelf contacten en maakt de nodige afspraken.
De student maakt een beperkte literauurstudie rond het gekozen topic .
De student neemt de verantwoordelijkheid in de praktische organisatie en houdt hierbij rekening met de groepsleden.
Focus ligt op het inhoudelijk verwerven van vakgebonden en internationale competenties . De student toont de behaalde competenties via de projectpresentatie.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Opdracht via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)2,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)71,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00