Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Auditietraining 213433/2805/2223/1/23
Studiegids

Auditietraining 2

13433/2805/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Fleyt Karin
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, De Neve Guido, Moore Thomas, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Sturtewagen Elisabeth, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 105,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht en stijlkennis een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht en stijlkennis een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student studeert de orkesttrekken zelfstandig in maar raadpleegt de hoofddocent voor advies

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren