Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Auditietraining 436447/2806/2223/1/90
Studiegids

Auditietraining 4

36447/2806/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Fleyt Karin
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, De Neve Guido, Moore Thomas, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Sturtewagen Elisabeth, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 105,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Auditietraining 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student studeert de orkesttrekken zelfstandig in maar raadpleegt de hoofddocent voor advies

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren