Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Tweetalige commerciële training36469/2786/2223/1/08
Studiegids

Tweetalige commerciële training

36469/2786/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 106,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Commerciële training OF geslaagd of getolereerd voor Commerciële vaardigheden) EN (geslaagd of getolereerd voor Le français des finances et assurances OF geslaagd of getolereerd voor Correspondance en français).

Korte omschrijving

De financiële tussenpersoon is vandaag in een wereld die steeds digitaler wordt nog steeds onmisbaar. Wanneer je later als financieel adviseur of verzekeringsadviseur aan de slag gaat, is het erg belangrijk om een waarde toe te voegen aan de klant met behulp van de juiste commerciële vaardigheden. Je leert dit aan de telefoon, op papier, via sociale media, tijdens het netwerken of aan tafel bij de klant in het Nederlands en in het Frans. In deze cursus bouw je verder op de commerciële vaardigheden die je in het opleidingsonderdeel 'Commerciële training' in de 2de trajectschijf van je opleiding, hebt verworven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je voert een commercieel gesprek op basis van de behoefteanalyse van een klant.
Je selecteert de juiste onderhandelsstrategie en -tactiek tijdens een commercieel gesprek.
Je voert een professioneel en klantgericht adviesgesprek met een klant op een deontologische wijze, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.
Je gaat op een professionele manier om met bezwaren en klachten van een klant.
Je geeft verder richting aan je persoonlijk netwerk met relevante stakeholders uit je vakgebied.
Je implementeert je dossierkennis van de klant tijdens een remote of verkoopgesprek conform het lead management van de instelling.
Je noteert de belangrijkste topics van een gesprek met de klant zoals je dat in een CRM pakket zou verwerken.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je voert professionele gesprekken met klanten, zakenpartners en collega's.
Je voert een zakelijke onderhandeling met zakenpartners.
Je implementeert beroepsjargon.
OLR FV 7.3 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je neemt binnen een vertrouwde zakelijke context deel aan een discussie of een vergadering en je houdt het gesprek mee gaande.
Je drukt je in de meeste formele situaties spontaan en correct uit in het Frans en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je spreekt klanten vlot aan en je beantwoordt vragen op een heldere manier.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
OLR FV 9.0 - De bachelor BM/FV handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je voert op een deontologisch verantwoorde wijze een gesprek met de klant

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel 'Tweetalige commerciële training' zal je in het Nederlands én Frans verder bouwen op de basiskennis en basisvaardigheden die je hebt opgedaan in het opleidingsonderdeel 'Commerciële training'. Volgende thema's zullen aan bod komen in dit opleidingsonderdeel:

 • Doorgedreven commercieel telefoneren: inbound- en outboundgesprekken, succesfactoren bij telefonisch contact met (potentiële) klanten.
 • De basisprincipes van een goed verkoopgesprek: kunst van het luisteren, vragen stellen, de verschillende fasen van het verkoopgesprek
 • In beperkte mate presenteren
 • Je past je commerciële vaardigheden toe in een professionele context tijdens congressen, bedrijfsbezoeken, workshops, etc.

Studiematerialen (lijst)

Commerciële vaardighedenVerplicht
 • Auteur: Stefan Renkema

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefeningen
Werktijd buiten de contacturen82,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (12u)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (70u)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Casus
Gedragsobservatie
Open boek